SMI-B201-2

Mô hình cấp cứu trẻ sơ sinh kết nối máy tính

Mã số: B201

Chi tiết sản phẩm

Phần mềm chuyên dụng Smartman:

Đặc tính

Quản lý kết quả:

Đánh giá và in

Danh sách lớp với điểm sổ chiết xuất ra file excel.

Thực hành nâng cao khi sử dụng BVM.

Kiểm soát dung tích và tỷ lệ

Hiển thị trực quan dung tích

Thời gian chạy đối với dòng khí

Lựa chọn 5 kích thước phổi

Kích đơn để cài kích thước.

Chỉ ra lượng di chuyển không khí vào và ra

Chỉ ra lượng xả thích hợp BVM

Phần mềm đào tạo kỹ năng PEDS BLS

Phần mềm SIM hà hơi thổi ngạt

Phần mềm đào tạo cơ bản

Phần mềm đào tạo nâng cao

Phần mềm dữ liệu cơ bản QCI

Phần mềm đào tạo.

Mô phỏng trẻ sơ sinh từ 4 tuần đến 52 tuần

Dòng dung tích hà hơi thổi ngạt chính xác cao

Dung tích phổi có thể điều chỉnh được

+   Mô đun đăng ký

Nhận dạng riêng biệt

Đăng ký đăng nhập chung, theo nhóm hoặc cá nhân

+   Mô đun dữ liệu

Lưu trên máy

Kiểm tra kết quả ngay tức thì

Kiểm tra sau đó

Mô đun phân tích thao tác

Điểm thực hành

Phân tích biểu đồ hà hơi thổi ngạt với lượng khí vào, ra và tỷ lệ

Phân tích biểu đồ ép tim lồng ngực với độ sâu, tỷ lệ và sự bật lại.

+   Mô đun hiển thị

Hiển thị trên màn hình máy tính

Hiển thị ở trên máy chiếu

Hiển thị monitor ngoài

Phần Mô đun in nhanh QCI

Danh sách chung với tên, ngày và điểm số chiết xuất dữ liệu ra excel

+    Phần giao diện

Đăng nhập

Thực hành, chung, tên theo nhóm, tên cá nhân

Thực hành, kiểm tra, tự kiểm tra

+    Dạng đào tạo

Tiêu chuẩn và nâng cao

+    Dạng điểm

Giá trị với bệnh nhân, sự tương thích so với người khác.

+    Kết quả:

Lưu trong ổ cứng, có thể xem bất cứ khi nào.

+   Phần mềm – BLS CPR:

Thực hành và phương thức kiểm tra cho hoạt động

Thực hành kỹ năng với phản hồi hoặc tắt đi

+   Mô đun ép tim lồng ngực PEDS

30×2 (2 chu trình); 50×2 (2 chu trình)

Mô đun thở cứu nguy PEDS

+    Mô đun CPR PEDS

30:2 (2 chu trình), 2 người CPR

50:2 (2 chu trình) 2 người CPR

+    Phần SIM hà hơi thổi ngạt

© 2020 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.