SMALV-AWLV201-2T

Mô hình hồi sức cấp cứu kết nối máy tính Smarman ALS

Mã số: MG301

Hãng: V4EMS., INC

Chi tiết sản phẩm

Kỹ năng CPR ALS:

 • CPR với bài kiểm tra và thực hành đường thở nâng cao
 • CPR và đặt nội khí quản trong khi ép tim lồng ngực đang diễn ra
 • CPR không đồng bộ 10: 1 (ép tim lồng ngực liên tục và hà hơi thổi ngạt cứ sau 6 giây trên một bệnh nhân được đặt nội khí quản)

SIM Hà hơi thổi ngạt:

 • Có thể nhìn thấy được dung lượng thực tế
 • Cải thiện kỹ thuật BVM
 • Cải thiện kiểm soát dung lượng và tốc độ
 • Tìm hiểu cách kiểm soát hơi thở

Code chung:

 • Theo giao thức AHA Megacode
 • Mã tối đa 20 phút; dừng lại bất cứ lúc nào
 • Đặt nội khí quản hoặc không
 • Đặt nội khí quản nhanh
 • Phần SIM hà hơi thổi ngạt:
  • Mô đun dung tích nâng cao:
  • Hiển thị khi lượng khí vào trong phổi
  • Dung tích mục tiêu
  • Mô đun tỷ lệ nâng cao:
  • Thời gian chạy
  • Dòng dung tích với sự đồng bộ hóa.
  • Mô đun dòng chảy triều:
  • Hiển thị dòng chảy vào, tạm dừng và dòng ra của không khí
  • Hiển thị sự nhả khí đúng BVM (mặt nạ bóp bóng).

  Phần kỹ năng CPR ALS:

  • Mô đun đặt nội khí quản
  • Đặt tay đúng với thiết bị khí quản nâng cao
  • Đặt nội khí quản trong khi CPR:

  + Thực hành đặt nội khí quản trước khi ép tim lồng ngực bắt đầu

  + Chuyển từ BLS sang ALS khi CPR đang thực hiện

  + Trong suốt quá trình CPR dừng ép tim lồng ngực, đặt nội khí quản, sau đó tiến hành CPR trên bệnh nhân đặt nội khí quản.

  • ALS CPR với mô đun đặt nội khí quản:

  + Phản hồi thời gian thực tế với ép tim lồng ngực và hà hơi thổi ngạt

  + Hiển thị thời gian của hà hơi thổi ngạt trong mối quan hệ với ép tim lồng ngực và sự nhả khí ép tim lồng ngực.

  + Hiển thị dung tích hà hơi thổi ngạt

  + Hiển thị tỷ lệ hà hơi thổi ngạt

© 2020 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.