mg201.3904587445

Mô hình mô phỏng chương trình đào tạo nâng cao đa năng người lớn kết nối máy tính

Mã số: MG201

Smartman

Chi tiết sản phẩm

Phần mềm – BLS CPR (hồi sức cấp cứu):

Phần kỹ năng CPR BLS :

 • Thực hành và phương thức kiểm tra cho hoạt động
 • Thực hành kỹ năng với phản hồi hoặc tắt đi
 • Mô đun ép tim lồng ngực BLS:
 • 30×2 ( 2 chu trình); 50×2 ( 2 chu trình)
 • Mô đun thở cứu nguy
 • Mô đun thở CPR
 • Mô đun BLS CPR
 • Tỷ lệ 30:2 (2 chu trình ), 1 người CPR
 • Tỷ lệ 30:2 ( 5 chu trình) 2 người CPR thay nhau.

Phần SIM hà hơi thổi ngạt:

 • Mô đun dung tích nâng cao:
 • Hiển thị khi lượng khí vào trong phổi
 • Dung tích mục tiêu
 • Mô đun tỷ lệ nâng cao:
 • Thời gian chạy
 • Dòng dung tích với sự đồng bộ hóa.
 • Mô đun dòng chảy triều:
 • Hiển thị dòng chảy vào, tạm dừng và dòng ra của không khí
 • Hiển thị sự nhả khí đúng BVM (mặt nạ bóp bóng).

Phần kỹ năng CPR ALS:

 • Mô đun đặt nội khí quản
 • Đặt tay đúng với thiết bị khí quản nâng cao
 • Đặt nội khí quản trong khi CPR:

+ Thực hành đặt nội khí quản trước khi ép tim lồng ngực bắt đầu

+ Chuyển từ BLS sang ALS khi CPR đang thực hiện

+ Trong suốt quá trình CPR dừng ép tim lồng ngực, đặt nội khí quản, sau đó tiến hành CPR trên bệnh nhân đặt nội khí quản.

 • ALS CPR với mô đun đặt nội khí quản:

+ Phản hồi thời gian thực tế với ép tim lồng ngực và hà hơi thổi ngạt

+ Hiển thị thời gian của hà hơi thổi ngạt trong mối quan hệ với ép tim lồng ngực và sự nhả khí ép tim lồng ngực.

+ Hiển thị dung tích hà hơi thổi ngạt

+ Hiển thị tỷ lệ hà hơi thổi ngạt

Phần SIM đặt nội khí quản:

 • Mô đun thời gian: Thời gian bao lâu để thực hành đặt nội khí quản
 • Mô đun kiểm tra dung tích:

+ Xác minh và hiển thị dung tích không khí

+ Xác minh và hiển thị tỷ lệ như không khí đưa vào

 • Mô đun kiểm tra sự rò rỉ:

+ Xác minh cuff có được đặt đúng

+ Xác minh dòng khí đúng

 • Mô đun điểm số: Cung cấp điểm số với dung tích đúng, tỷ lệ đúng, không rò rỉ, thời gian để đặt đúng thiết bị
 • Mô đun quy trình:
 • Nâng đầu nghiêng cằm đúng
 • Đặt dụng cụ đặt nội khí quản đúng
 • Quan sát đúng dây thanh âm.

Phần mềm Megacode:

Code đào tạo linh động:

 • Lên đến 20 phút
 • Kết nối HDMI đến màn hình ngoài
 • Chỉ ra phản hồi khi chạy code hoặc sau đó
 • Tạm dừng tại bất kỳ thời điểm nào để giải thích hoặc để thao tác cho đúng
 • Tình trạng sức khỏe thực tế phản ứng với thao tác thực hành
 • Hiển thị hoặc ẩn đồ thị Hands off
 • Phân tích chi tiết thao tác
 • Sau khi thao tác, báo cáo được thiết kế để hội ý.

Code sự kiện quan trọng

 • Sự kiện tới hạn kết nối dòng thời gian trong Code
 • Đánh dấu liệu pháp sử dụng thuốc
 • Đánh dấu khi đặt nội khí quản
 • Cho phép tháo đặt nội khí quản
 • Đánh dấu nhịp tim hiển thị
 • Đánh dấu khử rung tim

SIMS Code:

 • Tình trạng sức khỏe:
 • Chỉ ra thời gian thực tế của Code
 • Phản hồi với chất lượng CPR
 • Mức duy trì ngưỡng tham khảo
 • Đồ thị Hands – off:
 • Hiển thị chuyển giao ngực cũng như quá trình chạy code
 • Phản hồi chất lượng CPR
 • Hiển thị ảnh hưởng của chất lượng CPR.
 • Nhịp tim: Hiển thị trước khi code khởi động để quan sát, có thể thay đổi nhanh, đánh dấu ở báo cáo sự kiện quan trọng.
© 2020 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.