SMB-SM101A-2T

Mô hình cấp cứu thông minh Smarman BLS

Mã số: SM201

Chi tiết sản phẩm

Hiển thị thời gian và kỹ năng thực tế

Phản hồi: Nút chốt để hiển thị thực hành kỹ năng

Hiển thị kết quả: Ngay sau khi thao tác đánh giá kết quả bằng chu trình ra điểm ngay lập tức

Hiển thị biểu đồ kết quả ngay

Giao diện:

Ép tim lồng ngực hiển thị chính xác thời gian (tỷ lệ, độ sâu, quá sâu, kịch đáy, sự dội lại)

Hà hơi thổi ngạt chính xác hiển thị thời gian đúng tiêu chuẩn

Hiển thị CPR chính xác với thời gian thực tế,

Bật hoặc tắt nút phản hồi tùy ý

Nếu nút phản hồi tắt, kết quả sẽ hiển thị khi hoàn thành thao tác.

QCI cơ bản:

Đăng nhập tên

Đăng nhập thực hành

Mô hình căn chỉnh tự động

Thiết bị cảm ứng tìm mô hình tự động phần mềm tự cập nhật

Tự động lưu kết quả

Đăng nhập vào tài khoản

Đăng ký kết quả và gửi đến cloud

Kiểm soát chu trình CPR, cài đặt số lần chu trình

Cài đặt số lần ép lồng ngực mỗi chu trình

Máy nhịp ép khí lồng ngực

Người dùng có thể chọn hoặc không

Mặc định tỷ lệ 110 trên phút

Tỉ lệ có thể chọn lựa máy nhịp hà hơi thổi ngạt nâng cao tỷ lệ BVM

Nâng cao khoảng cách giữa các lần hồi sức cấp cứu

SIM sự thoát hơi:

Có thể nhìn thấy dung lượng thực tế

Nâng cao kỹ thuật BVM

Nâng cao lượng và tỉ lệ kiểm soát

Học cách kiểm soát hơi thở

Đào tạo CPR ép tim lồng ngực:

Hiển thị tỷ lệ và dung lượng

Hiển thị khoảng cách và thời gian giữa 2 nhịp thực hành liên tục

Biểu đồ chuyển giao:

Nút tắt và bật hiển thị biểu đồ bằng màu thời gian chuyển giao

In kết quả nhanh:

Danh sách kết quả với tên, điểm và ngày

Danh sách kết quả in chỉnh sửa danh sách và kết quả chiết xuất vào excel

Phần cơ bản QCI:

Mô đun đăng ký: nhận dạng riêng biệt đăng nhập, cá nhân hoặc đội

Mô đun dữ liệu:

Đặt trong máy kiểm tra kết quả ngay lập tức

Phân tích mô đun thực hành:

Chấm điểm thao tác thực hành

Biểu đồ phân tích độ sâu ép tim lồng ngực, tỷ lệ và sự bật lại

Biểu đồ phân tích lượng khí, tỷ lệ của hà hơi thổi ngạt và sự thoát khí

© 2020 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.