Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Mô hình sản khoa

Mô hình đặt ống trung tâm
Đăng ngày 02-10-2015 03:57:04 AM
Giá : 1 VND

Mô hình sản khoa đa năng
Đăng ngày 30-09-2015 01:43:31 AM
Giá : 1 VND

Mô hình khám ngực phụ nữ
Đăng ngày 30-09-2015 01:42:32 AM
Giá : 1 VND

Mô hình các giai đoạn phát triển thai nhi
Đăng ngày 30-09-2015 01:41:54 AM
Giá : 1 VND

Mô hình khám sinh dục nữ
Đăng ngày 30-09-2015 01:40:18 AM
Giá : 1 VND

Mô hình đặt dụng cụ tử cung
Đăng ngày 30-09-2015 01:39:29 AM
Giá : 1 VND

Mô hình cơ chế đẻ
Đăng ngày 30-09-2015 01:38:37 AM
Giá : 1 VND

Mô hình khám phụ khoa
Đăng ngày 30-09-2015 01:37:56 AM
Giá : 1 VND

Mô hình dạy phụ đẻ
Đăng ngày 30-09-2015 01:33:06 AM
Giá : 1 VND

Mô hình mô phỏng giãn nở cổ tử cung
Đăng ngày 30-09-2015 01:31:39 AM
Giá : 1 VND

Mô hình hút thai dụng cụ/chân không
Đăng ngày 30-09-2015 01:29:47 AM
Giá : 1 VND

Mô hình đỡ đẻ thông thường
Đăng ngày 30-09-2015 01:21:00 AM
Giá : 1 VND

Mô hình đỡ đẻ tự động toàn thân
Đăng ngày 30-09-2015 01:12:00 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM