1020333

Mô hình đỡ đẻ chuyên nghiệp

Hãng sản xuất:

Danh mục: .

Chi tiết sản phẩm

Mô phỏng và quản lý đẻ khó do vai ( có thể thích ứng với đường dẫn sinh và xương chậu)

Đẻ ngôi mông ( bao gồm hoàn toàn, chân hoặc không hoàn toàn, Frank breech)

Sờ thấy đặc tính của thóp thai nhi

Sinh nhau thai hoàn toàn và không hoàn toàn

Mô phỏng nhau tiền đạo: hoàn toàn, một phần, rau tiền đạo mép.

Sự sa dây rống

Dây rốn quấn cổ

Cesarean delivery

Sự thủng tự nhiên của màng

Kẹp và cắt rốn

Mô phỏng sự hút đờm dãi ở miệng và mũi trẻ

Maneuvers thủ công ( như Leopold, Pinard’s, Mauriceau, Prague, Woods và Rubin)

Miếng dạ bụng có thể tháo rời để thực tập Caesarian section

 

© 2018 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.