W99834_01_1200_1200_Lifeform-NG-Tube-Trach-Skills-Simulator
W99834_01_1200_1200_Lifeform-NG-Tube-Trach-Skills-Simulatorunnamedtải xuốngLF01174U-2LF01174A-main-530Wx530Hhc-LF01174-translatable-manual-coverW99834_01_1200_1200_Lifeform-NG-Tube-Trach-Skills-Simulator

Mô hình cho ăn và rửa dạ dày LF01174U

Hãng sx: Nasc0-Mỹ

Mã số: LF01174U

Chi tiết sản phẩm

  • Mô hình được thiết kế dùng để thông rửa dạ dày, chăm sóc vết mở khí quản và chăm sóc đường thở.
  • Thực hành các thao tác cho ăn qua mũi và miệng
  • Mô hình có đầy đủ các mốc giải phẫu: Khí quản, đường thở, phổi, dạ dày
  • Nước có thể vào phổi và dạ dày để chăm sóc mở khí quản và thông rửa dạ dày
  • Mô hình có lọ bôi trơn và hộp cứng đựng mô hình.
© 2020 Công ty CP XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.