P50-1_04_1200_1200_Iv-Injection-Arm-P501up
tải xuống (1)tải xuống (2)tải xuống (3)tải xuống (4)tải xuống (5)tải xuống (6)tải xuống (7)tải xuống (8)tải xuống (9)tải xuống (10)tải xuống (11)tải xuống (12)tải xuống (13)tải xuống

Mô hình tiêm truyền tĩnh mạch cánh tay

Hãng: 3B – Đức Xuất

Mã số: 1021418

Chi tiết sản phẩm

Thực hành các kỹ năng sau:

Tiêm tĩnh mạch

Tiêm đúng tĩnh mạch ngoại biên để lấy máu (tĩnh mạch nền, tĩnh mạch trụ giữa, mạng lưới tĩnh mạch lưng bàn tay)

Vị trí đặt 1 ống bướm

© 2018 Công ty CP XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.