1000299

Mô hình thận, cấu trúc mô mạch máu và mặt cắt cầu thận

Hãng sản xuất: 3B – Đức

Chi tiết sản phẩm

 

  • Mô mặt cắt thận lớn gấp 3 lần kích thước thật
  • Là mô hình mặt cắt thận phải
  • Mô hình cấu trúc mô và mạch máu thận lớn gấp 120 lần kích thước thật
  • Cấu trúc mô thận
  • Các mạch máu thận
  • Mô hình mặt cắt cầu thân lớn gấp 700 lần kích thước thật
  • Cấu trúc bên trong cầu  thận

Kích thước: 29 x 52 x 9 cm, 2,8 kg

© 2018 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.