1000316

Mô hình sỏi thận

Hãng sản xuất: 3B – Đức

Chi tiết sản phẩm

  • Các khoang bên trong
  • Vùng bên ngoài thận
  • Vùng kết nối ống với các khoang trong thận
  • Vùng liệu quản
  • Thể hiện các viên sỏi khác nhau
  • Mô hình đặt trên kệ cứng

Kích thước: 14 x 10 x 16,5 cm,  0,18 kg

© 2018 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.