3BB1018472-5-2

Mô hình mô phỏng bệnh nhân, Smart Stat

Chi tiết sản phẩm

Giáo viên hướng dẫn có thể đánh giá kiến ​​thức của sinh viên, mức độ kỹ năng và khả năng tư duy phê phán bằng cách sử dụng các ứng dụng thông qua iPad®. Trình mô phỏng này có thể hoạt động trong phòng thí nghiệm và trong lĩnh vực để xác định khả năng chẩn đoán. Hồ sơ hiệu suất của sinh viên có thể được chuyển đến một máy tính và nhật ký sự kiện theo kịch bản thời gian có thể được in. SMART STAT Basic có máy nén khí bao gồm một ứng dụng miễn phí trên iTunes Store® (SMART STAT), lưu trữ cho các buổi thực hành của sinh viên, thở tự nhiên, nhịp đập, huyết áp, nhịp động mạch cảnh và xương đùi, tim và phổi bình thường và nổi lên âm thanh, 12 điểm xung đồng bộ với tim, giải thích EKG và điều trị tim, đặt ống thông và truyền IV, điều trị tràn khí màng phổi căng thẳng.

© 2022 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.