1005645

Mô hình khám tai

Hãng sản xuất: Nasco-Mỹ

Chi tiết sản phẩm

Tai với kết cấu mềm để sử dụng ống soi như trên bệnh nhân thật.

Thực hành chăm sóc và vệ sinh tai bằng hai ống được cung cấp kèm theo mô hình

Một bộ gồm 5 tai thay thế được cung cấp kèm theo mô hình để thực hành các kỹ năng điều dưỡng và đào tạo, bao gồm:

Màng nhĩ bình thường

Viêm tai giữa

Viêm tai chảy dịch

Viêm tai kinh liên

© 2018 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.