1017957

Mô hình đặt tĩnh mạch dưới đòn Peter PICC

Hãng sản xuất: 3B – Đức Xuất xứ: Đức

Chi tiết sản phẩm

Có thể sử dụng ống thông Swan-Ganz.

Da và tĩnh mạch sẽ đứng lên để lặp đi lặp lại để cho phép đào tạo của hàng chục nhân viên.

Da và tĩnh mạch của mô hình dễ dàng thay thế sau khi đã mòn.

Cũng thực hành chăm sóc hợp lý vị trí tiêm

Thực hành đo áp suất tĩnh mạch trung tâm.

Kỹ thuật băng bó có thể được thực hiện

Trong các chương trình đào tạo y tế khẩn cấp, có thể thực hành với một lượng lớn chất lỏng trong chấn thương.

© 2018 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.