W44739_01_1200_1200_Advanced-Airway-Larry-Trainer-Head-Stand

Mô hình đặt nội khí quản LF03685U

Hãng sx: Nasco-Mỹ

Mã số: LF03685U

Chi tiết sản phẩm

  • Mô hình là phần đầu người trưởng thành gồm có phổi, dạ dày và đường thở
  • Dùng để thực hành đặt nội khí quản
  • Lưỡi, miện và đường thở được thiết kế phù hợp với các kỹ năng thực hành đặt nội khí quản
  • Dụng cụ đặt nội khí quản được đưa và khí quản
  • Mô hình đặt trên kệ cứng
© 2020 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.