1019698

Mô hình các vết loét

Hãng sản xuất: 3B – Đức Xuất xứ: Đức

Chi tiết sản phẩm

Quan sát và hiểu sự khác nhau về các vết loét do nằm

Thực hành rửa vết thương

Thực hành kỹ thuật băng bó với phương pháp mutilples dressings

Nâng cao kỹ năng phân loại, đánh giá vết thương.

Đo độ dài, độ sâu, đường hầm trong vết thương.

Các vết loét mô phỏng:

Vết loét do nằm giai đoạn 1 ( Mấu chuyển to) : 6x3cm

Vết loét do nằm giai đoạn 2 ( mông) : 7x6cm

Vết loét do nằm giai đoạn 3 (mông) : 6.5×7.5cm

Vết loét do nằm giai đoạn 4 ( mấu chuyển to) : 10×4.5cm

Mô hình được sơn với màu sắc giống thật

Da mô hình với cấu trúc giống thật.

© 2018 Công ty CP XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.