Unicel DxI 800

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

Chi tiết sản phẩm

Ngày nay, những phòng thí nghiệm lớn luôn tìm cách để nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc, trong khi phải đối mặt với những thách thức như sự hạn chế về ngân sách, sự thiếu hụt nhân sự và yêu cầu xét nghiệm đa dạng.
Hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động UniCel DxI 800 cho phép phòng xét nghiệm giảm quá trình thực hiện xét nghiệm và thời gian trả kết quả – với cách sử dụng dễ dàng đáng kinh ngạc. UniCel DxI 800 cũng sử dụng hóa chất giống như những hệ thống khác trong gia đình Access, vì vậy mà phòng xét nghiệm của bạn có thể mạng lại những mẫu kết quả giống nhau dù xét nghiệm được thực hiện trên hệ thống nào của Beckman Coulter.– Với tốc độ xét nghiệm lên đến 400 xét nghiệm/giờ, đi cùng với khả năng nạp mấu thường quy và mẫu cấp cứu liên tục sẽ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc của bạn

– Hệ thống trả lại ống mẫu ban đầu sau khi thực hiện quá trình chia nhỏ mẫu.

– Tích hợp khả năng thực hiện xét nghiệm tham chiếu hiệu quả – không cần đưa mẫu lại vào máy.

– Tùy chọn cấu hình danh mục hệ thống theo yêu cầu của bạn – ngăn chứ lạnh có thể giữ đến 50 hóa chất.

– Bộ hóa chất thích hợp với các hệ thống Access khác giúp linh hoạt trong quản lý và giảm tiêu hao.

– Giao diện dễ sử dụng giúp tối ưu hóa việc đào tạo cho kỹ thuật viên

© 2018 Công ty TNHH XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.