Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Slee Mdeical

Hệ thống phân tích thủy ngân
Đăng ngày 30-09-2015 11:16:59 PM
Giá : 1 VND

Máy cắt tiêu bản hoàn toàn tự động
Đăng ngày 30-09-2015 11:11:06 PM
Giá : 1 VND

Máy xử lý mô chân không tự động
Đăng ngày 30-09-2015 11:09:27 PM
Giá : 1 VND

Máy đúc bệnh phẩm
Đăng ngày 30-09-2015 11:08:26 PM
Giá : 1 VND

Máy ly tâm tế bào
Đăng ngày 30-09-2015 11:07:41 PM
Giá : 1 VND

Máy nhuộm lam tự động
Đăng ngày 30-09-2015 11:07:05 PM
Giá : 1 VND

Máy cắt tiêu bản lạnh
Đăng ngày 30-09-2015 11:05:00 PM
Giá : 1 VND

Máy xử lý mô
Đăng ngày 30-09-2015 11:04:35 PM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM