Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Pharmatest

Máy đo độ hòa tan bán tự động 8 cốc
Đăng ngày 02-10-2015 11:21:19 PM
Giá : 1 VND

Máy thử độ tan rã
Đăng ngày 02-10-2015 11:19:51 PM
Giá : 1 VND

Máy thử độ tan rã tự động hoàn toàn
Đăng ngày 01-10-2015 02:29:42 AM
Giá : 1 VND

Máy thử độ cứng, độ dày, đường kính
Đăng ngày 01-10-2015 02:29:00 AM
Giá : 1 VND

Máy thử độ mài mòn tự động
Đăng ngày 01-10-2015 02:28:00 AM
Giá : 1 VND

Máy đo độ hòa tan tự động
Đăng ngày 01-10-2015 02:27:18 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM