Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Newtech Medical

Bàn mổ đa năng
Đăng ngày 02-10-2015 02:52:08 AM
Giá : 1 VND

Đèn mổ treo trần
Đăng ngày 02-10-2015 02:51:40 AM
Giá : 1 VND

Đèn mổ để bàn
Đăng ngày 02-10-2015 02:51:11 AM
Giá : 1 VND

Ghê răng model 518S
Đăng ngày 02-10-2015 02:50:39 AM
Giá : 1 VND

Ghê răng model 512B
Đăng ngày 02-10-2015 02:49:54 AM
Giá : 1 VND

Ghê răng model 512A
Đăng ngày 02-10-2015 02:49:25 AM
Giá : 1 VND

Máy đo nồng độ ô xy bão hòa
Đăng ngày 02-10-2015 02:48:53 AM
Giá : 1 VND

Máy nghe tim thai
Đăng ngày 02-10-2015 02:48:20 AM
Giá : 1 VND

Máy điện tim 12 cần
Đăng ngày 02-10-2015 02:47:32 AM
Giá : 1 VND

Máy truyền dịch
Đăng ngày 02-10-2015 02:46:46 AM
Giá : 1 VND

Bơm tiêm điện
Đăng ngày 02-10-2015 02:45:56 AM
Giá : 1 VND

Máy gây mê kèm thở
Đăng ngày 02-10-2015 02:45:15 AM
Giá : 1 VND

Máy thở
Đăng ngày 02-10-2015 02:44:19 AM
Giá : 1 VND

Monitor theo dõi bệnh nhân
Đăng ngày 02-10-2015 02:43:28 AM
Giá : 1 VND

Máy siêu âm đen trằng xách tay
Đăng ngày 02-10-2015 02:42:26 AM
Giá : 1 VND

Máy siêu âm đen trằng xe đẩy
Đăng ngày 02-10-2015 02:38:23 AM
Giá : 1 VND

Máy siêu âm màu xách tay
Đăng ngày 02-10-2015 02:37:00 AM
Giá : 1 VND

Máy siêu âm màu xe đẩy
Đăng ngày 02-10-2015 02:36:38 AM
Giá : 1 VND

Máy siêu âm 4D màu xe đẩy
Đăng ngày 02-10-2015 02:35:00 AM
Giá : 1 VND

Máy siêu âm 4D màu xe đẩy
Đăng ngày 02-10-2015 02:33:00 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM