Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Mô hình hồi sức cấp cưú

Mô hình điều dưỡng đa năng toàn thân
Đăng ngày 02-10-2015 10:50:00 PM
Giá : 1 VND

Mô hình tim phổi hồi tỉnh tự động
Đăng ngày 02-10-2015 04:37:51 AM
Giá : 1 VND

Mô hình hồi sinh tim phổi
Đăng ngày 02-10-2015 04:37:03 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM