Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Mô hình điều dưỡng

Mô hình não
Đăng ngày 02-10-2015 04:18:08 AM
Giá : 1 VND

Mô hình thanh quản
Đăng ngày 02-10-2015 04:10:55 AM
Giá : 1 VND

Các cơ quan tiết niệu
Đăng ngày 02-10-2015 04:10:21 AM
Giá : 1 VND

Mô hình chăm sóc hậu môn nhân tạo
Đăng ngày 02-10-2015 04:01:13 AM
Giá : 1 VND

Mô hình chăm sóc tuyến tiền liệt
Đăng ngày 02-10-2015 04:00:30 AM
Giá : 1 VND

Mô hình chăm sóc vết loét chân
Đăng ngày 02-10-2015 03:59:48 AM
Giá : 1 VND

Mô hình chăm sóc vết loét phần hông
Đăng ngày 02-10-2015 03:59:07 AM
Giá : 1 VND

Mô hình cắt khâu vết thương chân
Đăng ngày 02-10-2015 03:58:28 AM
Giá : 1 VND

Mô hình cắt khâu vết thương tay
Đăng ngày 02-10-2015 03:57:34 AM
Giá : 1 VND

Mô hình thông tiểu nữ trong suốt
Đăng ngày 02-10-2015 03:55:50 AM
Giá : 1 VND

Mô hình thông tiểu nam trong suốt
Đăng ngày 02-10-2015 03:55:14 AM
Giá : 1 VND

Mô hình xử lý vết thương cắt cụt
Đăng ngày 02-10-2015 03:53:06 AM
Giá : 1 VND

Mô hình đặt tĩnh mạch trung tâm
Đăng ngày 02-10-2015 03:52:18 AM
Giá : 1 VND

Mô hình nghe tim phổi
Đăng ngày 02-10-2015 03:51:17 AM
Giá : 1 VND

Mô hình dặt nội khí quản người lớn
Đăng ngày 02-10-2015 03:50:41 AM
Giá : 1 VND

Mô hình rửa dạ dày
Đăng ngày 02-10-2015 03:49:54 AM
Giá : 1 VND

Mô hình tiêm cột sống
Đăng ngày 02-10-2015 03:48:17 AM
Giá : 1 VND

Mô hình chọc dò màng phổi
Đăng ngày 02-10-2015 03:46:28 AM
Giá : 1 VND

Mô hình chọc dò màng bụng
Đăng ngày 02-10-2015 03:45:48 AM
Giá : 1 VND

Mô hình chọc dò màng tim
Đăng ngày 02-10-2015 03:45:00 AM
Giá : 1 VND

Mô hình thụt tháo
Đăng ngày 02-10-2015 03:44:09 AM
Giá : 1 VND

Mô hình đo huyết áp
Đăng ngày 02-10-2015 03:43:12 AM
Giá : 1 VND

Mô hình mở nội khí quản người lớn
Đăng ngày 30-09-2015 02:13:20 AM
Giá : 1 VND

Mô hình ép tim người lớn có bảng chỉ dẫn
Đăng ngày 30-09-2015 02:11:57 AM
Giá : 1 VND

Mô hình đặt nội khí quản người lớn
Đăng ngày 30-09-2015 02:10:49 AM
Giá : 1 VND

Mô hình tiêm dưới da
Đăng ngày 30-09-2015 02:09:26 AM
Giá : 1 VND

Mô hình tiêm bắp tay
Đăng ngày 30-09-2015 01:54:27 AM
Giá : 1 VND

Mô hình tiêm mông
Đăng ngày 30-09-2015 01:51:35 AM
Giá : 1 VND

Mô hình tiêm truyền cánh tay
Đăng ngày 30-09-2015 01:50:51 AM
Giá : 1 VND

Mô hình thông tiểu nữ
Đăng ngày 30-09-2015 01:50:11 AM
Giá : 1 VND

Mô hình thông tiểu nam
Đăng ngày 30-09-2015 01:49:29 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM