Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

LABOMED

Máy quang phổ hai chùm tia
Đăng ngày 30-09-2015 10:14:57 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến
Đăng ngày 30-09-2015 10:14:13 PM
Giá : 1 VND

Quang phổ khả kiến hai chùm tia
Đăng ngày 30-09-2015 10:13:31 PM
Giá : 1 VND

Quang phổ khả kiến hai chùm tia
Đăng ngày 30-09-2015 10:13:29 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ UV – VIS
Đăng ngày 30-09-2015 10:12:51 PM
Giá : 1 VND

Kính hiển vi nhiều người soi
Đăng ngày 30-09-2015 10:12:16 PM
Giá : 1 VND

Kính hin vi soi nổi
Đăng ngày 30-09-2015 10:11:00 PM
Giá : 1 VND

Kính hiển vi màn hình kỹ thuật số
Đăng ngày 30-09-2015 10:10:44 PM
Giá : 1 VND

Kính kết nối với máy tính, truyền hình
Đăng ngày 30-09-2015 10:10:04 PM
Giá : 1 VND

Kính hiển vi soi ngược
Đăng ngày 30-09-2015 10:09:29 PM
Giá : 1 VND

Kính hiển vi camera kỹ thuật số
Đăng ngày 30-09-2015 10:08:48 PM
Giá : 1 VND

Kính hiển vi huỳnh quang
Đăng ngày 30-09-2015 10:07:49 PM
Giá : 1 VND

Kính hiển vi sinh học hai mắt
Đăng ngày 30-09-2015 10:07:18 PM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM