Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Khoa dược, thiết bị dược

Máy thử độ cứng, độ dày, đường kính
Đăng ngày 01-10-2015 02:19:16 AM
Giá : 1 VND

Máy thử độ mài mòn tự động
Đăng ngày 01-10-2015 02:18:10 AM
Giá : 1 VND

Máy thử độ tan rã tự động hoàn toàn
Đăng ngày 01-10-2015 02:16:53 AM
Giá : 1 VND

Máy đo độ hòa tan tự động hoàn toàn
Đăng ngày 01-10-2015 02:15:57 AM
Giá : 1 VND

Máy nghiền
Đăng ngày 01-10-2015 02:13:52 AM
Giá : 1 VND

Máy đồng hóa
Đăng ngày 01-10-2015 02:13:05 AM
Giá : 1 VND

Máy khuấy đũa
Đăng ngày 01-10-2015 02:12:17 AM
Giá : 1 VND

Bếp gia nhiệt
Đăng ngày 01-10-2015 02:11:21 AM
Giá : 1 VND

Máy cô quay chân không
Đăng ngày 01-10-2015 02:10:33 AM
Giá : 1 VND

Máy lắc ngang
Đăng ngày 01-10-2015 02:09:39 AM
Giá : 1 VND

Máy lắc ống nghiệm
Đăng ngày 01-10-2015 02:08:35 AM
Giá : 1 VND

Máy khuấy từ gia nhiệt
Đăng ngày 01-10-2015 02:07:38 AM
Giá : 1 VND

Máy khuấy từ không gia nhiệt
Đăng ngày 01-10-2015 02:03:00 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM