Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Jasco

Phân cực kế
Đăng ngày 30-09-2015 09:25:00 PM
Giá : 1 VND

Kính hiển vi phổ hồng ngoại
Đăng ngày 30-09-2015 09:25:04 PM
Giá : 1 VND

Quang phổ RAMAN
Đăng ngày 30-09-2015 09:24:16 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ hồng ngoại gần UV-VIS NIR
Đăng ngày 30-09-2015 09:23:29 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ tử ngoại UV-VIS 2 chùm tia
Đăng ngày 30-09-2015 09:21:53 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ hồng ngoại FT-IR
Đăng ngày 30-09-2015 09:20:59 PM
Giá : 1 VND

Hệ thống sắc ký lỏng
Đăng ngày 30-09-2015 09:16:41 PM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM