Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Evermed

Hộp lạnh và tủ lạnh mang đi hiện trường
Đăng ngày 30-09-2015 03:52:39 AM
Giá : 1 VND

Tủ bảo quản máu khô
Đăng ngày 30-09-2015 03:51:44 AM
Giá : 1 VND

Tủ bảo quản máu
Đăng ngày 30-09-2015 03:50:37 AM
Giá : 1 VND

Tủ bảo quản tử thi
Đăng ngày 30-09-2015 03:49:44 AM
Giá : 1 VND

Buồng lạnh
Đăng ngày 30-09-2015 03:49:03 AM
Giá : 1 VND

Tủ làm đá vẩy
Đăng ngày 30-09-2015 03:47:48 AM
Giá : 1 VND

Tủ lạnh âm sâu kiểu nằm
Đăng ngày 30-09-2015 03:46:56 AM
Giá : 1 VND

Tủ lạnh âm sâu kiểu đứng
Đăng ngày 30-09-2015 03:46:06 AM
Giá : 1 VND

Tủ bảo quản mẫu, thuốc hóa chất
Đăng ngày 30-09-2015 03:44:00 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM