Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Esco

Hộp trung chuyển
Đăng ngày 30-09-2015 03:38:58 AM
Giá : 1 VND

Chốt tắm khí sạch
Đăng ngày 30-09-2015 03:36:50 AM
Giá : 1 VND

Tủ thao tác PCR
Đăng ngày 30-09-2015 03:35:41 AM
Giá : 1 VND

Tủ cấy Class II
Đăng ngày 30-09-2015 03:34:28 AM
Giá : 1 VND

Tủ cấy Class II
Đăng ngày 30-09-2015 03:33:27 AM
Giá : 1 VND

Tủ cấy Class I
Đăng ngày 30-09-2015 03:30:29 AM
Giá : 1 VND

Tủ hút chịu Axit
Đăng ngày 30-09-2015 03:29:27 AM
Giá : 1 VND

Tủ hút có không đường ống
Đăng ngày 30-09-2015 03:28:23 AM
Giá : 1 VND

Tủ hút có đường ống dẫn
Đăng ngày 30-09-2015 03:24:09 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM