Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Electrolab

Máy đo độ hòa tan 14 vị trí
Đăng ngày 02-10-2015 11:17:00 PM
Giá : 1 VND

Máy đo độ tan rã
Đăng ngày 02-10-2015 11:07:53 PM
Giá : 1 VND

Máy đạp viên 1 chày
Đăng ngày 01-10-2015 12:18:54 AM
Giá : 1 VND

Máy đo điểm chảy
Đăng ngày 01-10-2015 12:18:07 AM
Giá : 1 VND

Máy đo endotoxin
Đăng ngày 01-10-2015 12:17:11 AM
Giá : 1 VND

Máy đo điểm kích cỡ hạt
Đăng ngày 01-10-2015 12:16:38 AM
Giá : 1 VND

Máy đo độ hòa tan 6 vị trí
Đăng ngày 01-10-2015 12:16:00 AM
Giá : 1 VND

Máy sắc ký bản mỏng
Đăng ngày 01-10-2015 12:14:52 AM
Giá : 1 VND

Máy thử độ mài mòn thuốc viên
Đăng ngày 01-10-2015 12:13:53 AM
Giá : 1 VND

Máy thử độ cứng thuốc viên để bàn
Đăng ngày 01-10-2015 12:12:20 AM
Giá : 1 VND

Máy thử độ cứng thuốc viên cầm tay
Đăng ngày 01-10-2015 12:09:00 AM
Giá : 1 VND

Máy đo độ hòa tan 8 vị trí
Đăng ngày 01-10-2015 12:07:00 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM