Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Applied

Máy PCR
Đăng ngày 30-09-2015 02:33:19 AM
Giá : 1 VND

Máy PCR – Real time
Đăng ngày 30-09-2015 02:32:08 AM
Giá : 1 VND

Hệ thống giải trình tự ADN tự động
Đăng ngày 30-09-2015 02:29:00 AM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM