Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn

Aligent

Máy ký khí/ lỏng
Đăng ngày 02-10-2015 10:56:09 PM
Giá : 1 VND

Máy kiểm tra độ cứng thuốc viên
Đăng ngày 30-09-2015 11:59:52 PM
Giá : 1 VND

Máy đo độ tan rã thuốc
Đăng ngày 30-09-2015 11:58:55 PM
Giá : 1 VND

Máy kiểm tra độ mài mòn thuốc viên
Đăng ngày 30-09-2015 11:58:15 PM
Giá : 1 VND

Máy đo độ hòa tan
Đăng ngày 30-09-2015 11:57:23 PM
Giá : 1 VND

Máy lấy mẫu hệ thống tự động
Đăng ngày 30-09-2015 11:56:00 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ phân tích
Đăng ngày 30-09-2015 11:53:36 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ hồng ngoại
Đăng ngày 30-09-2015 11:52:01 PM
Giá : 1 VND

Máy quang phổ phân tử
Đăng ngày 30-09-2015 11:51:02 PM
Giá : 1 VND

Máy phát xạ Plasma
Đăng ngày 30-09-2015 11:50:04 PM
Giá : 1 VND

Máy hấp thụ nguyên tử
Đăng ngày 30-09-2015 11:48:00 PM
Giá : 1 VND

 
thiết bị thí nghiệm
Vật tư y tế âu việt
Design by VIACOM