Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn

Tên sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Xuất sứ:
Giá tham khảo:
Mô hình mở động mạch, với mặt cắt ngang của động mạch, 2 phần
G40
Đức
0 VNĐ

 


Tên sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Xuất sứ:
Giá tham khảo:
Hệ tuần hoàn
G30
Đức
0 VNĐ

 

 Tên sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Xuất sứ:
Giá tham khảo:
Mô hình chức năng và hệ tuần hoàn
W16001
Đức
0 VNĐ

 


Tên sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Xuất sứ:
Giá tham khảo:
Động mạch và tĩnh mạch 3B MICROanatomy
G42
Đức
0 VNĐ
 

SEARCH PRODUCTS

Input product name:

Hỗ trợ trực tuyến


Q.Huy:0974158289

ADVERTISING

 

 

ĐỐI TÁC II