1021418

Mô hình tiêm truyền tĩnh mạch cánh tay

Hãng: 3B – Đức Xuất

Mã số: 1021418

Chi tiết sản phẩm

Thực hành các kỹ năng sau:

Tiêm tĩnh mạch

Tiêm đúng tĩnh mạch ngoại biên để lấy máu (tĩnh mạch nền, tĩnh mạch trụ giữa, mạng lưới tĩnh mạch lưng bàn tay)

Vị trí đặt 1 ống bướm

© 2018 Công ty CP XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.