1006058

Mô hình cho ăn và rửa dạ dày

Hãng sản xuất: 3B – Đức Xuất xứ: Đức

Chi tiết sản phẩm

Mô hình có khí quản, thực quản, phổi và dạ dày giống như thật. Chăm sóc khí quản thực tế và hút dịch. Mô hình cũng cho phép thực hành kỹ thuật cuff inflation. Cũng có thể thực hành các thủ thuật thực tế khác bao gồm: chăm sóc ống thông mũi – dạ dày như chèn, rửa, và tháo ống; rửa dạ dày và cho ăn bằng ống thông; đặt và tháo ống cho ăn để thực hành kỹ thuật cho ăn; chăm sóc ống thông mũi  dạ dày và thực quản; chăm sóc phần miệng – hầu, mũi – hầu; và thủ thuật đặt nội khí quản sử dụng lưỡi soi thanh quản và ống nội khí quản.

© 2018 Công ty CP XNK kỹ thuật Âu Việt. Thiết kế Website bởi Viacom.